M D Archiwum

W późniejszych latach biuro zaczęło świadczyć usługi odpowiadające zmieniającym się potrzebom rynku, i obecnie M D A wykonuje projekty spełniające bardziej wszechstronne oczekiwania dla inwestycji o charakterze handlowym, mieszkalnym, czy też obiektów o złożonej funkcji odpowiadające kierunkom rozwoju wielkich metropolii, czy też lokalnych rynków.
W roku 1986, prawie 90 lat od jego oficjalnego otwarcia Hotel Ritz otrzymał nagrodę “Innovation in Steel Award” przyznawaną przez British Steel Corporation jako uznanie
za innowacyjny jak na tamte czasy sposób wykorzystania stalowych ram i granitowych
okładzin - technologii, której pionierem był inżynier Sven Bylander.

« poprzednia strona